Statusrapport for:


Tiltaket


Bekkalao
(akronym)

Resultat: Bekkalao nytt produkt av sous vide handsama sauekjøt
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 2003

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
LAB: SAU SA > Produktutvikling > Matprogrammet > 2020 Får sous vide > Bekkalao

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2021
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, FoU

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak Bekkalao