Statusrapport for:


Prosjektet


2020 Får sous vide
(akronym)

JO Husabø: Utvikling av nye produkt i sau med sous vide
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 2000

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
LAB: SAU SA > Produktutvikling > Matprogrammet > 2020 Får sous vide

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2020
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, Turistane, Ungdom, FoU

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
VRI4 Sogn og Fjordane
Forskar til låns

KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2020 Får sous vide
    Tiltak Bekkalao