Statusrapport for:


Visjonen


TEMAPLAN LANDBRUK 22-27 (demo)
(akronym)

TEMAPLAN LANDBRUK 2022-2027
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1987

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
TEMAPLAN LANDBRUK 22-27 (demo)

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2022
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Norge
Viken
Vestland

KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI

Strategien er å visa fram idéen som eit konsept, og håpa at nokon likar det dei ser.


MÅL OG RESULTAT

MÅL:MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Visjon TEMAPLAN LANDBRUK 22-27 (demo)
    Satsingsområde Landbruk