Statusrapport for:


Programmet


4. Føresette
(akronym)

Oppvekstprogrammet med hjelp av føresette i Sogndal kommune
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1966

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
LAB: Utfordrarbygda > 1. OPPVEKST > 4. Føresette

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2021
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Ungdom

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Godt fungerande familiar er grunnleggjande for god helse og trivsel hjå barn og unge, og fordi føresette er ein viktig samarbeidspart for å sikre gode kommunale tenesterSTRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Program 4. Føresette