Statusrapport for:


Programmet


1 Innovation and sustainability
(akronym)

Innovation and sustainability
(tittel)



STATUS:

Åpent forslag



RUP Norge



www.rup.no

ID 1934

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
demo EMILIA - ROMAGNA > AGRIFOOD > 1 Innovation and sustainability

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2020
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:



ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:



BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR




STRATEGI




MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:



PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:



ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:




Aktivitetar:




Rapportar:




Dokumentarkiv:




ORGANISERING I DELPROSESSAR

Program 1 Innovation and sustainability
    Delprogram A. Management and water
    Delprogram B. Sustainable and Integrated
    Delprogram C. Valorisation of by products