Statusrapport for:


Visjonen


demo EMILIA - ROMAGNA
(akronym)

S3 Emilia - Romagna døme frå nettside
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1931

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
demo EMILIA - ROMAGNA

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2020
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Visjon demo EMILIA - ROMAGNA
    Satsingsområde AGRIFOOD
       Program 1 Innovation and sustainability
          Delprogram A. Management and water
          Delprogram B. Sustainable and Integrated
          Delprogram C. Valorisation of by products
       Program 2 Integrated and sustainable
       Program 3 Nutrition and health
       Program 4 Smart and green