Statusrapport for:


Delprogrammet


FN 1.1: Utrydda ekstrem fattigdom
(akronym)

Innan 2030 utrydda all ekstrem fattigdom, for tida målt til under 1,90 dollar om dagen å leve for.
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1923

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Vestland fylke > 00 Berekraft Vestland > FN 01 Utrydda fattigdom > FN 1.1: Utrydda ekstrem fattigdom

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2020
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Mål 1.1) Innan 2030 utrydda all ekstrem fattigdom, for tida målt til under 1,90 dollar om dagen å leve for.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Delprogram FN 1.1: Utrydda ekstrem fattigdom