Statusrapport for:


Tiltaket


Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv
(akronym)

Rekruttering til jakt, fiske, fri
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 1908

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Friluftsliv og vilt > Friluftsaktivitet > Friluftslivaktivitet 2016 > Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2016
År godkjent: 2016
År oppstarta: 2016
År avslutta: 2017

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Ungdom, Miljø

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
https://www.njff.no/fylkeslag/sognogfjordane


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv

Prosjekt rekruttering i utviklingsavtala med Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Opne aktivitetar og arrangement innan jakt, fiske og frilufsliv som årleg skal få ein oppslutnad på minst 100 nye
personar, med hovedvekt på barn, unge og kvinner.

Villmarksleiren i vinterferien saman med NJFF i Hordaland er ikkje medrekna i denne søknaden. Tidlegare har vi arrangert denne leiren saman med 4H, men dei kunne ikkje vere med i år pga endringar i organisasjonen, og vi håpar at dei vert med seinare.

For 2016 har vi blant anna planlagt:


STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:
Ca antall deltakere fra følgende målgrupper
Antall:
Personer med innvandrerbakgrunn 10
Personer med etnisk norsk bakgrunn 230
Personer med nedsatt funksjonsevne 2
Personer som er svært fysisk aktive 50
Personer som er moderat fysisk aktive 150
Personer som er lite fysisk aktive 40
Totalt antall deltakere 240

Ca antall deltakere fra følgende aldersgrupper
Antall:
0-12 år 30
13-19 år 80
20-66 år 100
67 år og eldre 30
Totalt antall deltakere 240PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
KOSTNADER
Kr 90.000 - arbeidskostnad
Kr 55.000 - adm, porto, reise
Kr 130.000 - overnatting, aktiviet, mat, annonsering
Kr 275.000 - SUM

FINANSIERING:
Kr 90.000 - dugnad
Kr 50.000 - anna finansiering
Kr 40.000 - eigne midlar
Kr 95.000 - tilskot
Kr 275.000 - SUM

REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv