Statusrapport for:


Delprogrammet


Friluftslivaktivitet 2016
(akronym)

Friluftslivaktivetet i Sogn og Fjordane 2016
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1907

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Friluftsliv og vilt > Friluftsaktivitet > Friluftslivaktivitet 2016

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2018
År godkjent: 2018
År oppstarta: 2018
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Turistane, Ungdom, Miljø

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Delprogram Friluftslivaktivitet 2016
    Tiltak Rekruttering til jakt, fiske og friluftsliv