Statusrapport for:


Prosjektet


VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016
(akronym)

Samhandling for auka innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1814

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk" > Forsking og utvikling > VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2014
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:
Sogn og Fjordane


KODE OG NØKKELORD:
vpsf25k

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.facebook.com/vrisfj


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Sjå prosjektplanen i dokumentarkivet

MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:
Sjå arbeidsplan i dokumentarkivet

PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:
Den viktigaste læringsarenaen er møta i styret / konsortiet.
Det er normalt tre styremøte i året.


ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

Prosjekt- og arbeidsplanar 2014-16/140514_VRI3_samla_søknad.pdf
Prosjekt- og arbeidsplanar 2014-16/140601_ES532488_VRI3SamhandlingRevidert.pdf
Prosjekt- og arbeidsplanar 2014-16/141106Handlingsplanar 2014 for VRI3 samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane.pdf
VRI - Noregs forskingsråd/141118_KONTRAKT_241057_dokument_14819.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt VRI-samhandlingsprosjektet - 2014 - 2016