Statusrapport for:


Prosjektet


2013: HORTICULTURE
(akronym)

Bærproduksjon i tunnel på Island, Grønland og Færøyane
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 1796

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2013: HORTICULTURE

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent: 2014
År oppstarta: 2013
År avslutta: 2014

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, FoU

INTERNASJONAL STATUS:
aktivitetar, finansiering, deltaking

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Njøs næringsutvikling - lead partner
Sognabær - prosjektdeltakar
FMLA Sogn og Fjordane - prosjektdeltakar

Landbunadstova, Færøyane
BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Det er tidlegare gjennomført eit prosjekt - Atlantberry - der ein undersøkte mogelegheitene for bærproduksjon i tunnel på Island, Grønland og Færøyane. Resultata var så oppløftande at deltakarane ynskjer å arbeida vidare i nettverket - denne gongen via Northern Periphery Programme


STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2013: HORTICULTURE