Statusrapport for:


Tiltaket


2013: Avlingsregistrering
(akronym)

Registrering av avling og arbeidsforbruk i jordbærfelt
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1795

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Jordbær > 2013: Avlingsregistrering

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet, Ungdom

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Fresvik kjølelager samlar inn data
Njøs næringsutvikling bearbeider data

Desse to bedriftene samarbeider om å presentera data


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Arbeidsforbruk og inntektsmogelegheiter i jordbærproduksjonen er mellom dei viktigaste faktorane som avgjer om nokon ynskjer å satsa på slik produksjon. Mange produsentar er skeptiske til å planta Senga Sengana, då dei meiner den gir for låge avlingar. Industrien ynskjer helst denne sorten, og det er den som blir importert til syltetøyproduksjon. Avlingsregistreringane vil vera med og dokumentera kva ein kan oppnå i dyrking av Senga Sengana. 


STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak 2013: Avlingsregistrering