Statusrapport for:


Programmet


Utdanning og forsking SF
(akronym)

Utnytta effekten av høgare utdanning og forskingsmiljø innan fonybar energi. Verdiskapingsplanen i Sogn og Fjordane 2014 til 2025
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1746

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane > B. Fornybar energi SF (seinare) > Utdanning og forsking SF

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2013
År godkjent: 2014
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
vpsf25utdanning

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Program Utdanning og forsking SF