Statusrapport for:


Tiltaket


2012: Lærdals beste
(akronym)

Lansering av nytt frose produkt frå Lærdal grønt
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1713

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 2012: Lærdals beste

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Ynskje om å utvida produktspekter i bringebær for å få auka lønsemd


STRATEGI

Samarbeid med Bama torgfrisk. Tilbyr frosne bringebær av topp kvalitet i spesialdesigna fryseboksar


MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:
75 tonn levert i 2012


PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

SA Iskald suksess 25.03.13.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak 2012: Lærdals beste