Statusrapport for:


Prosjektet


AROMATERROIR
(akronym)

Potensiale for bruk av terroir i frukt og bær ? forprosjekt eple
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1699

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Eple > Eple konserves > AROMATERROIR

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
Eple, terroir, juice

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Njøs næringsutvikling v/Dag Røen, prosjektleiar
Regionalt forskingsfond for vestlandet, finansierer
FMLA Sogn og Fjordane finansierer
Bama
Gartnerhallen
Lerum AS
Tine SA
Balholm AS

Sognefrukt og Innvik fruktlager bidreg med informasjon om felt som skal veljast.


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Hovudmål: Utvikla
eit FoU-prosjekt som utnyttar dei naturgjevne føresetnadane til å produsera
unike råvarer av frukt og bær frå Vestlandet.

Delmål 1. Velja ut einsarta felt av eplesorten Aroma frå
definerte naturgjevne tilhøve

Delmål 2. Dokumentera haustetid og naturgjevne
tilhøve sin innverknad på råvara

Delmål 3. Dokumentera juice-kvalitet på fersk og
pasteurisert juice frå ulike dyrkingsforhold og haustetid.

Delmål 4. Søknad om hovudprosjekt for å utarbeida
meir presise naturlege terroir-einingar, studera respons av desse hjå ulike arter
og sortar, og korleis dette kan utnyttast i merkevarebyggjande kommunikasjon.MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt AROMATERROIR