Statusrapport for:


Prosjektet


2013hp Sustainable cruises
(akronym)

Sustainable cruises. Understanding and Optimizing People, Planet and Profit
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1683

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV > 2013hp Sustainable cruises

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2013
År godkjent: 2013
År oppstarta: 2013
År avslutta:

VEDTAK:
Styremøte Regionalt forskingsfond 17. juni 2013

SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvhp2013 reiseliv prosjekt 229802 Sogn og Fjordane fylkeskommune rffvprosjektsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Prosjekt: 229802

Prosjektansvar: 
Fjord Norge AS/NCE Tourism
Marcel Niederhauser

Prosjektleiar: 
Bård Husby
Vestlandforsking
Telefon: 41000200
E-Post: bhu@vestforsk.no

Gössling, Stefan
Vestlandsforsking
tlf: 00466704922634
E-post: sgo@vestforsk.no

Partnarar
Fjord Norge AS / NCE Toursim
Stiftinga Vestlandsforsking
Transportøkonomisk Institutt
Universitetet i Stavanger
Samfunns- og næringslivsforsking ASBAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

MÅL I PROSJEKTET
The main goal is to define options to optimize the cruise sector from integrated environmental, social and economic viewpoints.

Subgoals (delmål):
  1. Place/Distribution: Which visitation intensities exist along the Norwegian coast? How could distribution be, given development plans and attraction potentials?
  2. Profit/Economics: Which spending levels, and how are money flows distributed in time and space, and between local, national and international stakeholders?
  3. Sustainable tourism development (people and pollution): How can future developments stimulate local control & commitment, increase community revenue, and enhanced quality of life in small, rural societies? Which costs are associated with current pollution levels, and how would these be affected by various measures to curb pollution?
  4. Understanding future demand: How can the sector be optimized through more targeted innovations of land-based products and services and through better distribution of tourist numbers in time/space?STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
MÅL I PROSJEKTET
The main goal is to define options to optimize the cruise sector from integrated environmental, social and economic viewpoints.

Subgoals (delmål):
  1. Place/Distribution: Which visitation intensities exist along the Norwegian coast? How could distribution be, given development plans and attraction potentials
  2. Profit/Economics: Which spending levels, and how are money flows distributed in time and space, and between local, national and international stakeholders?
  3. Sustainable tourism development (people and pollution): How can future developments stimulate local control & commitment, increase community revenue, and enhanced quality of life in small, rural societies? Which costs are associated with current pollution levels, and how would these be affected by various measures to curb pollution?
  4. Understanding future demand: How can the sector be optimized through more targeted innovations of land-based products and services and through better distribution of tourist numbers in time/space?


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2013hp Sustainable cruises