Statusrapport for:


Programmet


RFFVsf REISELIV
(akronym)

FoU prosjekt innanfor reiselivsektoren finansiert av RFF Vestlandet - deltaking frå Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1654

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf REISELIV

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2010
År godkjent: 2010
År oppstarta: 2010
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Innbyggjarane, Kulturarven, Naturarven, Næringslivet, Turistane, Ungdom, Miljø, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffv reiseliv turisme rffvprogramsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Program RFFVsf REISELIV
    Prosjekt 2011fp Berekraftige naturopplevingar
    Prosjekt 2011fp Ekstremsport
    Prosjekt 2011fp Motivsegmentering
    Prosjekt 2011fp Travelistics
    Prosjekt 2011fp VESTAVEG
    Prosjekt 2012fp Nærøyfjorden besøksforvaltning
    Prosjekt 2012fp Travel Notebook
    Prosjekt 2012fp Verdiskaping - kvar?
    Prosjekt 2012hp Berekraftig reiseliv
    Prosjekt 2012hp Revenue optimization
    Prosjekt 2013hp Quality assurance outdoor
    Prosjekt 2013hp Sustainable cruises
    Prosjekt 2014fp Konfliktløysing sykkel og hjort
    Prosjekt 2014hp Besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling
    Prosjekt 2015hp Lærdalslaksen