Statusrapport for:


Prosjektet


2012hp Frisk salat
(akronym)

Hovudprosjekt: Frisk salat i Rogaland. Storknolla råtesopp - biologi og bekjempelse
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1647

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf MAT GRØN > 2012hp Frisk salat

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta:

VEDTAK:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 47 87 ? Kari og Karleif Lerang ? Frisk salat i Rogaland. Storknolla råtesopp i salat - biologi og bekjempelse ? Inntil 1 980 000 i støtte

SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvhp2012 grøn mat partnar rffvprosjektsf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Prosjekt: 224787
 
Prosjektansvar: Kari og Karleif Lerang
Prosjektleiar:
Nordskog, Berit - Bioforsk
berit.nordskog@bioforsk.no

Parntarar:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR


HOVUDMÅL
Legge til rette for effektiv og miljøvennlig bekjempelse av
storknolla råtesopp ved produksjon av salat på friland i Rogaland

Delmål:
  1. Identifisere og kartlegge hvilke arter av Sclerotinia som forårsaker storknolla råtesopp i Norge
  2. Utvikle varslingssystem slik at salatprodusentene får varsel om når det er fare for angrep av storknolla råtesopp
  3. Utføre forsøk for å finne biologiske og kjemiske midler som har forebyggende effekt mot angrep av storknolla råtesopp
  4. Utvikle dyrkingsstrategier som fremmer god avling utensjukdomsproblemerSTRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:

HOVUDMÅL
Legge til rette for effektiv og miljøvennlig bekjempelse av
storknolla råtesopp ved produksjon av salat på friland i Rogaland

Delmål:
  1. Identifisere og kartlegge hvilke arter av Sclerotinia som forårsaker storknolla råtesopp i Norge
  2. Utvikle varslingssystem slik at salatprodusentene får varsel om når det er fare for angrep av storknolla råtesopp
  3. Utføre forsøk for å finne biologiske og kjemiske midler som har forebyggende effekt mot angrep av storknolla råtesopp
  4. Utvikle dyrkingsstrategier som fremmer god avling utensjukdomsproblemer


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2012hp Frisk salat