Statusrapport for:


Prosjektet


2012hp Arbeidsinnvandrere som ressurs
(akronym)

Hovudprosjekt: Arbeidsinnvandring til Vestlandet ? Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1630

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > RFF Vestlandet relatert arbeid Sogn og Fjordane > RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING > 2012hp Arbeidsinnvandrere som ressurs

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2012
År godkjent: 2012
År oppstarta: 2012
År avslutta:

VEDTAK:
RFFV styremøte 18/12/2012: 22 47 09 ? Hordaland fylkeskommune ? Arbeidsinnvandring til Vestlandet ? Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling ? Inntil 3 millionar i støtte.

SEKTOR:
Innbyggjarane, Næringslivet, FoU, Offentleg

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
rffvhp2012 integrering prosjektnr 224709 Hordaland fylkeskommune Sogn og Fjordane er partner rffvprosjektsf rffv fou

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:

Prosjekt: 224709

Prosjektansvar:
Hordaland fylkeskommune

Prosjektleiar:
Skeie, Geir
Telefon: 51831466
E-post: geir.skeie@uis.no

Partnarar:
BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

HOVUDMÅL
Hvordan håndtere arbeidsinnvandringen til Vestlandet slik at
ressurspotensialet gruppen representerer for arbeids- og samfunnsliv
ivaretas på en best mulig måte.

Prosjektet har 3 delmål:
  1. Grunnleggende kunnskap om arbeidsinnvandringen til Vestlandet.
  2. Kunnskap om i hvilken grad kommunene klarer å tilby tjenester tilpasset arbeidsinnvandrere.
  3. Kunnskap om offentlige informasjon til og for arbeidsinnvandrere.STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:
HOVUDMÅL
Hvordan håndtere arbeidsinnvandringen til Vestlandet slik at
ressurspotensialet gruppen representerer for arbeids- og samfunnsliv
ivaretas på en best mulig måte.

Prosjektet har 3 delmål:
  1. Grunnleggende kunnskap om arbeidsinnvandringen til Vestlandet.
  2. Kunnskap om i hvilken grad kommunene klarer å tilby tjenester tilpasset arbeidsinnvandrere.
  3. Kunnskap om offentlige informasjon til og for arbeidsinnvandrere.


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2012hp Arbeidsinnvandrere som ressurs