Statusrapport for:


Tiltaket


1960 Import virusfri Lloyd George
(akronym)

1960: Import av virusfri Lloyd George på 1960-talet
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1599

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Bringebær > 1960 Import virusfri Lloyd George

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 1960
År godkjent: 1960
År oppstarta: 1960
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Tiltak 1960 Import virusfri Lloyd George