Statusrapport for:


Programmet


Eple
(akronym)

Dyrking av eple i Sogn og Fjordane
(tittel)STATUS:

Åpent forslagRUP Norgewww.rup.no

ID 1427

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Eple

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2010
År godkjent:
År oppstarta:
År avslutta:

VEDTAK:


SEKTOR:
Næringslivet

INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:
eplesf

HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR
STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Program Eple
    Prosjekt 1980: Discovery i forsøk
    Prosjekt 2011: PPP eple
    Prosjekt 2012 BIOLOGISK KONTROLL
    Prosjekt 2012: EPLE PLUSS
    Prosjekt 2014: EPLEBLADLUS OG PÆRESUGER
    Prosjekt 2017: FRUKTTREKREFT
    Tiltak 1972 Aroma
    Tiltak 1975 Svart plast
    Tiltak 1980 Fri spindel
    Tiltak 2011: Genetisk etterkontroll i eple