Statusrapport for:


Prosjektet


2011: PÆRESATSING FORPROSJEKT
(akronym)

Revitalisering av norsk pæredyrking - forprosjekt
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1368

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Frukt- og grøntprogrammet Sogn og Fjordane > Pære > 2011: PÆRESATSING FORPROSJEKT

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
År avslutta: 2013

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:
aktivitetar, deltaking

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

Dette er forprosjektet som Sognefrukt har fått innvilga støtte til frå IN Sogn og Fjordane


STRATEGI
MÅL OG RESULTAT

MÅL:


MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt 2011: PÆRESATSING FORPROSJEKT