Statusrapport for:


Prosjektet


VocTRA XXI
(akronym)

Vocational Training in Robotics Automation - XXI Century Project acronym: VocTRA XXI
(tittel)STATUS:

AvsluttaRUP Norgewww.rup.no

ID 1357

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
EU - The European Union > Education and training > Leonardo da Vinci > VocTRA XXI

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2011
År godkjent: 2011
År oppstarta: 2011
År avslutta: 2011

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:


VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
www.rup.no


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:
Kontaktperson Osterøy Industrilag:
Lars Mjøs
5282 Lonevåg
56 19 22 70
Mobil +47 416 28 531
For nærmere detaljer; se søknad under "Dokumenter".


BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

En viktig nøkkel for at europeisk industri skal kunne klare å konkurrere med lavkostland, er evne til å automatisere. Vi ser at de medlemsbedriftene som er best på automatisering, er de som øker mest i sysselsetting. Industriroboter er nå blitt rimeligre og mye enklere i bruk, slik at roboter de aller siste årene er blitt mye mer aktuelle for automatisering i mindre bedrifter (SMB). Tidligere ble roboter hovedsaklig brukt i industri som produserte i store serier (typisk bilindustri); nå er de også aktuelle for mer småskalaproduksjon som er typisk for mindre bedrifter.
Norge ligger ikke langt framme i bruk av industriroboter og det finnes nesten ikke undervisningstilbud på fagfeltet utover tilbudet fra noen leverandører. Vi ønsker derfor ved hjelp av vår erfarne polske partner at våre instruktører og lærere på fagfeltet skal få mulighet til å øke sine kunnskaper og ferdigheter, både for faglig og personlig vekst og for å øke kvalitet og nyskaping innen fag- og yrkesopplæringen; både på skolen/kompetansesenteret og i de deltagende bedrifter.


STRATEGI

Sammendrag
En gruppe på 6 norske instruktører med erfaring fra opplæring på fagarbeidernivå innen industriroboter og automatisering, vil reise til PIAP, det ledende FoU og opplæringssenteret i Polen på dette området. Utveksling av erfaringer med opplæring på fagfeltet vil inngå i prosjektet. I løpet av en ukes opphold vil den norske gruppa få innføring i fagopplæringssystemet i Polen, rettet både mot fagutdanning/ lærlinger og voksne i Polen. Deltagerne vil gjennomgå et grunnleggende kurs i programmering og bruk av industriroboter. PIAP vil bruke øvingsmateriell, inkludert filmer, dokumenter og læremateriell anbefalt av utdanningsdepartementet.

Summary
The group of 6 trainers from Norway, which are realized the vocational trainings in area of industrial robotics and automation, will go to PIAP, the leading R&D and Training centre in this domain in Poland. Within the project the exchange of eductaion experiences is planed. During the one week stay the Norwegian group will become familiar with vocational training system existing in Poland, oriented for students on the second level as well as for adult, existing in Poland. The basic training course for industrial robot operation and programming will be presented. PIAP will show the trainings materials, including movies, papers and books recommended by Ministry for Education. 


MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Se søknad under "Dokumenter"

MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:
Se søknad under "Dokumenter"

FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:
Se søknad under "Dokumenter"

RESULTAT:
Se søknad under "Dokumenter"


PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0FINANSIERING:
Tabel:
Post

20xx

20xx

20xx

20xx

20xx

SUM

post1

0

0

0

0

0

0

post2

0

0

0

0

0

0

post3

0

0

0

0

0

0

post4

0

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

0REKNESKAP:


Meldingar:

23.11.11 Leonardo da Vinci VETPRO opplæring innen industriroboter og automatiseringAktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:

VocTRA XXI program 2-2.pdf
VocTRA_Invitasjon_deltagere_300611.pdf
VocTRA_Soknad_innsendt.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI Introduction to R&A.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI PIAP presentation.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI Q4SME.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI Robot Basics.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI SAFE SME.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI Safety.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI VITRALAB.pdf
Kurspresentasjoner på engelsk/VocTRA XXI WEB2SME.pdfORGANISERING I DELPROSESSAR

Prosjekt VocTRA XXI