Statusrapport for:


Programmet


Grundtvig
(akronym)

The Grundtvig programme
(tittel)STATUS:

OppstartaRUP Norgewww.rup.no

ID 1158

NØKKELDATA

FORANKRING - OMRÅDE:
EU - The European Union > Education and training > Grundtvig

TIDFESTING AV STATUSENDRINGAR:
År forslag: 2000
År godkjent: 2006
År oppstarta: 2007
År avslutta: 2013

VEDTAK:


SEKTOR:


INTERNASJONAL STATUS:
målgrupper, aktivitetar, finansiering, deltaking

VERKEMIDDEL OMRÅDE:


KODE OG NØKKELORD:


HEIMESIDE FOR PROSESESSEN:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm


ANSVAR

INSTITUSJONAR OG ROLLAR:BAKGRUNN OG UTFORDRINGAR

The Grundtvig programme focuses on the teaching and study needs of those in adult education and alternative education streams, as well as the institutions and organisations delivering these services. Supporting lifelong learning and mobility in this way also tackles Europe’s ageing population problem.STRATEGI

Actions include support for:


At least 55% of the total funding for Grundtvig should go towards mobility and partnership activities.


MÅL OG RESULTAT

MÅL:
Specific aims are to:MÅLDEFINERING OG INDIKATORAR:


FORVENTA EFFEKT AV RESULTATA:


RESULTAT:PLAN OG FRAMDRIFT

ARBEIDSPLAN OG MILEPÆLAR:


PLANLAGDE PRODUKSJONAR OG HENDINGAR:


KOORDINERING, LEIING OG KVALITETSSIKRING:


SPESIELLE OMSYN OG KRITISKE SUKSESSFAKTORAR:


FRAMDRIFT OG LÆRING:ØKONOMI:

BUDSJETT:


FINANSIERING:


REKNESKAP:


Meldingar:
Aktivitetar:
Rapportar:
Dokumentarkiv:
ORGANISERING I DELPROSESSAR

Program Grundtvig