Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sist oppdaterte program


Totalt antall program: 114

(25.09.18) Friluftslivaktivitet 2016 Sogn og Fjordane
(25.09.18) Lokale vilttiltak Sogn og Fjordane
(25.09.18) Statleg sikra friluftslivområde Sogn og Fjordane
(25.09.18) Friluftsaktivitet Sogn og Fjordane
(10.06.17) a4. VRI4 studentmobilitet Sogn og Fjordane
(10.06.17) a3. VRI4 FoU-prosjekt Sogn og Fjordane
(10.06.17) a2. VRI4 FoU-forundersøkingar Sogn og Fjordane
(10.06.17) a1. VRI4 FoU-startpakken Sogn og Fjordane
(10.06.17) RFF Vestlandet hovudprosjekt Sogn og Fjordane
(10.06.17) RFF Vestlandet forundersøkingar Sogn og Fjordane
(10.06.17) g. Interreg ol Sogn og Fjordane
(10.06.17) e. Horizon 2020 SMB Sogn og Fjordane
(10.06.17) f. Horizon 2020 Sogn og Fjordane
(10.06.17) h. Nærings PhD Sogn og Fjordane
(10.06.17) d. Forskingsrådet Sogn og Fjordane
(10.06.17) b. RFF Vestlandet Sogn og Fjordane
(10.06.17) c. Skattefunn Sogn og Fjordane
(10.06.17) a. VRI4 prosjekt Sogn og Fjordane
(09.08.16) Måløy marine kompetansesenter Sogn og Fjordane
(09.08.16) Marin utdanning i øvre sjiktet Sogn og Fjordane
(20.02.15) RFFVsf FOLKEHELSE Sogn og Fjordane
(04.02.15) Næringshagane Sogn og Fjordane
(16.01.15) Rekruttering Sogn og Fjordane
(16.01.15) Forsking og utvikling Sogn og Fjordane
(12.06.14) 3.Reiselivsbedriftene SF Sogn og Fjordane
(12.06.14) 2.Infrastruktur SF Sogn og Fjordane
(12.06.14) 1.Berekraft SF Sogn og Fjordane
(12.06.14) 3.Arealbruk Sogn og Fjordane
(12.06.14) 1.Maritim Forreining SF Sogn og Fjordane
(11.06.14) 2. Rekruttering og kompetanse i sjømatnæringa Sogn og Fjordane
(11.06.14) 1.Innovasjon og nyskaping i sjømatnæringa i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
(11.06.14) Utdanning og forsking SF Sogn og Fjordane
(11.06.14) Innovasjon og klyngeutvikling SF Sogn og Fjordane
(11.06.14) Leverandør og industriutvikling SF Sogn og Fjordane
(11.06.14) Kunnskapsbasert tenesteyting Sogn og Fjordane
(11.06.14) Skular som kompetansesenter Sogn og Fjordane
(11.06.14) 4.Verkemiddelpolitikk SF Sogn og Fjordane
(11.06.14) 3.Entreprenørskap SF Sogn og Fjordane
(11.06.14) 2.Næringsapparatet SF Sogn og Fjordane
(11.06.14) 1.Offentleg sektor SF Sogn og Fjordane
(17.02.14) RFFVsf VESTLANDET 2025 Sogn og Fjordane
(22.10.13) RFFVsf OFFENTLEG ADMINISTRASJON Sogn og Fjordane
(27.01.13) RFFVsf KLIMA OG MILJØ Sogn og Fjordane
(27.01.13) RFFVsf REISELIV Sogn og Fjordane
(27.01.13) RFFVsf INTEGRERING OG INNVANDRING Sogn og Fjordane
(27.01.13) RFFVsf MAT GRØN Sogn og Fjordane
(27.01.13) RFFVsf MAT BLÅ Sogn og Fjordane
(27.01.13) RFFVsf SKULE Sogn og Fjordane
(27.01.13) RFFVsf ENERGI Sogn og Fjordane
(27.09.12) Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane
(07.03.12) Akvakultur Sogn og Fjordane
(07.03.12) Villaks og sjøaure Sogn og Fjordane
(09.01.12) Arbeidsprogram - Marin rekruttering Sogn og Fjordane
(23.12.11) Bær, andre Sogn og Fjordane
(23.12.11) Poteter Sogn og Fjordane
(23.12.11) Grønsaker Sogn og Fjordane
(23.12.11) Bringebær Sogn og Fjordane
(23.12.11) Jordbær Sogn og Fjordane
(23.12.11) Søtkirsebær Sogn og Fjordane
(22.12.11) Plomme Sogn og Fjordane
(22.12.11) Eple Sogn og Fjordane
(09.11.11) Pære Sogn og Fjordane
(21.10.11) Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA! Sogn og Fjordane
(04.09.09) Transversal Programme EU
(04.09.09) Jean Monett EU
(04.09.09) Grundtvig EU
(04.09.09) Comenius EU
(04.09.09) Leonardo da Vinci EU
(04.09.09) Erasmus Programme EU
(11.03.09) Aktørprogrammet Sogn og Fjordane
(26.01.09) Infrastrukturprogrammet Sogn og Fjordane
(16.01.09) Berekraftprogrammet Sogn og Fjordane
(03.01.09) Vik Sogn og Fjordane
(03.01.09) Leikanger Sogn og Fjordane
(05.12.08) IntInterreg IVB Nordleg Periferi EU
(05.12.08) Interreg IVB Østersjøprogrammet EU
(05.12.08) Interreg IVB Nordsjøprogrammet EU
(05.12.08) Interreg IVB EU
(06.12.07) Interreg4C EU
(28.11.07) Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Bergen og Osterfjordregionen Hordaland
(15.02.07) Sognefjord reiseliv BA Sogn og Fjordane
(15.02.07) Sogndal og Luster Sogn og Fjordane
(15.02.07) Jensbua - HAFS Sogn og Fjordane
(15.02.07) Vestkysten Sogn og Fjordane
(15.02.07) Sunnfjord Sogn og Fjordane
(15.02.07) Reisemål Stryn & Nordfjord Sogn og Fjordane
(14.02.07) Destinasjonsutvikling Sogn og Fjordane
(08.02.07) Handlingsplanen 2006 Sogn og Fjordane
(05.02.07) VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing Noreg
(17.03.06) Kompetansemekling Noreg
(04.01.06) Fornying av offentleg sektor og IKT Sogn og Fjordane
(04.01.06) Folkehelse Sogn og Fjordane
(04.01.06) Entreprenørskap og nyskaping Sogn og Fjordane
(04.01.06) Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane
(03.09.05) IIIC South EU
(03.09.05) IIIB Nordleg Periferi EU
(03.09.05) IIIB North Sea Programme EU
(03.09.05) IIIB Østersjøen EU
(11.04.05) Equal EU
(11.04.05) Leader + EU
(11.04.05) Urban II EU
(10.04.05) IIIC East EU
(10.04.05) IIIC West EU
(10.04.05) IIIC North EU
(10.04.05) IIIA Nordkalotten EU
(10.04.05) IIIA Grenseløst Samarbeid EU
(10.04.05) IIIA Indre Skandinavia EU
(10.04.05) IIIA Nordens Grønne Belte EU
(10.04.05) IIIA Åarjelsaemien Dajve EU
(10.04.05) IIIA Kolarctic (nord) EU
(10.04.05) IIIA Kvarken/MidtSkandia EU
(10.04.05) Interreg IIIC EU
(10.04.05) Interreg IIIA EU
(10.04.05) Interreg IIIB EU

Søk etter program

Fritekst:
Område for visjonen:
Sektor:
Status:
Internasjonal status:
Verkemiddel område:
Ansvar og deltaking:
Finansiering:
År oppstarta:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune