Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Ringvirkningsanalyse av oppdrettsnæringa i Sogn og Fjordne


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 22.12.2014
 

Høgskulen i Sogn og Fjordane har sett på ringverknadene for den lokale økonomien. Dei reknar på verdiskapinga til smoltprodusentar, matfiskprodusentar, slakteri, salsbedrifter og forprodusent i tillegg til bedrifter i fylket som leverer varer og tenester til oppdrettsnæringa.
Eit sentralt poeng i analysa er korleis dei skapte verdiane vert fordelte.

Vidare har dei også undersøkt kor mange tilsette som er i kjerneversemdene og berekna kor mange tilsette i leverandørindustrien som er sysselsett i Sogn og Fjordane som følgje av oppdrag frå oppdrettsnæringa.

Produsentar:
Høgskulen i Sogn og Fjordane, forfattarar: Rolf Dahl og Johannes Idsø


Utgitt dato: 30. juni 2014

ISBN: 978-82-466-0133-5

Forankra til: B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:
Ringvirkningsanalyse
Matfiskopprett
regionaløkonomi
havbruk

Dokument til nedlasting:

Ringvirkningsdanalyse_oppdrett_Sogn og Fjordane_2014.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune