Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Plan Sluttrapport frå forprosjektet Kunnskapsbasert og helhetlig kystsoneplanlegging som grunnlag for en bærekraftig akvakulturnæring på Vestlandet


Publisert av Elisabeth Aune (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 22.08.2014
 

Rapport frå eit forprosjekt med støtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet og fylkeskommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane. Der formålet var å avdekke manglande kunnskap og vurdere i kva for grad forsking er tilgjengeleg og let seg bruke for planmynde.

Produsentar:

Utgitt dato: 22. august 2014

Forankra til: 2012fp Kystsoneplanlegging

Kode og nøkkelord:

Dokument til nedlasting:

Sluttrapport_artikkel.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune