Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 08.01.2014
 

Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse. Korleis kombinere måla om berekraftig reiseliv og auka verdiskaping i Sogn og Fjordane?
Rapport frå eit forprosjekt for Regionalt forskingsfond Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Produsentar:
Vestlandsforsking
Rapportnummer: 15/2012
Gradering: Open
Prosjekttittel: Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse.
Tal sider: 60
Prosjektnr 6274
Forskar(ar): Carlo Aall, Eivind Brendehaug, John Hille
Prosjektansvarleg: Stefan Gössling
Oppdragsgivar: Regionalt forskingsfond Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune
Emneord: Berekraftig reiseliv, berekraftindikator

Utgitt dato: 6. desember 2012

ISBN: 978-82-428-0328-3

Forankra til: 2011fp Berekraftige naturopplevingar

Kode og nøkkelord:
Berekraftig reiseliv, berekraftindikator rrfv11 rrfvsf11 forprosjekt 2011fp sogn og fjordane vestlandet

Dokument til nedlasting:

VF-rapport 15-2012 Berekraftige naturopplevingar i verdsklasse.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune