Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Rettleiar Bubilprosjektet Sogn og Fjordane


Publisert av Arne Monrad Johnsen (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 13.06.2008
 

Her er rapporten "bubilturisme - tilrettelegging for næringsutvikling", frå det såkalla bubilprosjektet. Bubilprosjektet var eit samarbeidsprosjekt mellom Oppland og Sogn og Fjordane. Prosjektet vart avslutta i 1998.

Næringa var sterkt involvert i prosjektet. Frå det offentlege deltok fylkeskommunane, Innovasjon Norge og Fylkesmannen.

Produsentar:

Prosjektleiing:

Kaare Waatevik, leiar av styringsgruppa, Sogn og Fjordane fylkeskommune
 
Jens P Aschim. prosjektleiar, Reiselivsrådgivning AS

Utgitt dato: 1. september 1997

Forankra til: Bubilturisme

Kode og nøkkelord:
reiselivsf, bubil, bubilturisme, reiseliv

Dokument til nedlasting:

bubilturisme.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune