Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Statusrapport Nøkkeltall Vestlandet 2017


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 10.07.2017
 

På oppdrag frå Vestlandsrådet har Samfunnsøkonomisk Analyse AS utarbeida eit systematisert utval av nøkkeltal for desse fire sentrale næringsklynger på Vestlandet: marin, maritim, ikkj-fornybar energiproduksjon og fornybar energiproduksjon.

Kvar av dei fire klyngene er presentert gjennom elleve indikatorar
▪ Omsetning
▪ Driftsresultat
▪ Årsresultat
▪ Lønnskostnader
▪ Verdiskaping
▪ Årsverk
▪ Antall virksomheter
▪ Nyetableringer
▪ Overlevelsesrater
▪ Bruk av innovasjonsrettede virkemidler
- vareeksport

Produsentar:
Samfunnsøkonomisk Analyse AS
v/ Emil Cappelen Bjøru, Vegard Salte Flatval og Rolf Røtnes

Utgitt dato: 1. juni 2017

ISBN: 978-82-933320-81-4

Forankra til: VestMarin

Kode og nøkkelord:
Marine klynger, Vestlandet, fornybar energi, ikke-fornybar energi,

Dokument til nedlasting:

Nøkkeltall 2017 Marin Maritim klynge Vestlandet.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune