Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 27.03.2017
 

Prosjektet skulle gjennomføre ulike forsøk der ein nytta mjøl laga av oppmalt blåskjel som ingridiens i for til laks. Rapporten gjev ei kort oppsummering av funna.

For prosjektet "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett" vart følgjande mål sett opp for porsjektet:

  1. Kjemisk analyse av blåskjelmjølet
  2. Produksjon av ekstrudert for der blåskjelmjølet inngår med tilfredsstillande rehologiske og ernæringsmessige eigenskaper
  3. Vekstforsøk med liten laks
  4. Dokumentere restkonsentrasjonar av algetoksin DSP gjenom produksjon av mjøl og i forproduksjonen
  5. Kjemisk analyse av algetodisner i hjøl, for og laks
  6. Undersøkingar av event. overføring av DSP-toksin frå for til filet og mogleg effekt av desse i laks
Rapporten gjev ei kort oppsummering av funna frå desse testane.

Produsentar:
Ocean Forest v/Harald Sveier (Lerøy)

Utgitt dato: 1. mars 2017

Forankra til: VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing

Kode og nøkkelord:
blåskjel
blåskjelmjøl
for
vekstforsøk laks

Dokument til nedlasting:

Sluttrapport til VestMarin fra Ocean Forest.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune