Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Statusrapport Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 09.09.2016
 

Rapporten er ein studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hjå levarandørar til sjømatnæringa og biomarin industri på Vestlandet.

IRIS har på oppdrag av Vestlandsrådet kartlagd kompetansebehovet i leverandørindustrien til sjømatnæringa på Vestlandet.

Det er gjennomført elektronisk survey og telefonintervju med svar frå 186 einingar. Dette representerer over 50 % av all sysselsetting hjå levarndørane.

Rapporten syner m.a. at det er omlag 7 800 sysselsette i levarndørindustrien, der 600 er innan biomarin industri. Levarndørar av utstyr er det største segmentet, medan for/medisin og Fou er nest størst.

Vestlandet har fleire leverandørtilsette enn resten av landet til saman.

Produsentar:
IRIS, Atle Blomgren prosjektleiar

Utgitt dato: 30. juni 2016

ISBN: 978-82-490-0874-2

Forankra til: VestMarin

Kode og nøkkelord:
Vestlandet
sjømatnæring
sjømat
kompetanse
kartlegging

Dokument til nedlasting:

2016 IRIS 116 kartlegging Kompetansebehov leverandørar.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune