Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 01.08.2016
 

Prosjektet «Samordning av skjelnæringa i Sogn og Fjordane» (SAMS) målte i perioden 2001-2003 data for potensielle giftproduserende alger, algetoksiner og miljødata fra 10 ulike lokaliteter. Mange av disse er framstilt og drøftet i denne rapporten.

Fra hver lokalitet er det framstilt isopletdiagram som viser utviklingen over tid for temperatur, salinitet, tetthet, oksygenkonsentrasjon, oksygenmetning og in-situ klorofyll a fluorescens. Brakkvannets tykkelse er framstilt både på grunnlag av reelle målinger og modellberegninger.

For de lokalitetene hvor strøm er målt, er strømdata presentert. Fra alle stasjoner er det laget kurver over forekomsten av potensielt toksinproduserende alger og tilsvarende forekomst av algetoksiner i prosjektperioden.

Produsentar:
NIVA rapport l.nr. 6885-2015 v/Torbjørn Johnsen

Utgitt dato: 14. juli 2016

ISBN: 978-82-6620-7

Forankra til: Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

Kode og nøkkelord:
Sognefjorden, Nordfjord, hydrografi, giftalger, brakkvann

Dokument til nedlasting:

Opparbeiding av SAMS-data frå Sogn og Fjordane.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune