Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sluttrapport Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 23.06.2016
 

I forprosjektet her ein testa ut ulike konsentrasjonar og temperaturar i sjø og ferskvatn for å fjerne lakselus med ein ny, uskadeleg og miljøvenleg metode.

På grunnlag av dette er det patentert to ulike metodar.

Forprosjektet er finansiert av Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane med midlar tildelt i 2014.

Arbeidet med prosjektet har ført fram til patentering av to metodar for lakselusbehandling med eit miljøvenleg kjemikalium.

Stoffet som nyttast finst frå før i naturen/sjøen og matvarer i store mengder

Dei to metodane går begge på same kjemikalium, men dette kjemikaliet må doserast svært ulikt i sjøvatn og ferskvatn. Dette har gjort at det er patentert to ulike metodar i ferskvatn og sjøvatn. Den offentlege sluttrapporten vil derfor ikkje gå i detalj om innhaldet i våre to patentsøknader, men berre omtale resultata i prosjektet i generelle vendingar.

Stoffet er testa ut på laks, regnbogeaure og ulike artar rensefisk i ulike konsentrasjonar og ved ulik vasstemperatur.

Produsentar:

Prosjektansvarleg: Lutra AS ved Per Otta Hjertenes

Prosjektleiar: Nordfjord Laks AS v/ Inge Kandal

Utgitt dato: 20. juni 2016

Forankra til: Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!

Kode og nøkkelord:
Lakselus
lusebehandling

Dokument til nedlasting:

Sluttrapport forprosjekt Nordfj.laks.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune