Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Anna Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 31.01.2016
 

Telemarksforsking har no produsert regional analyse for Sogn og Fjordane for 2015. Rapporten er laga på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.

"Med normal attraktivitet for næringsliv og bosetting vil Sogn og Fjordane få befolkningsvekst fra 108 000 til 117 000 innbyggere fram mot 2030. Det er imidlertid potensial for en økt
befolkningsvekst opp til 122 000 innbyggere dersom Sogn og Fjordane oppnår høy attraktivitet for næringsliv og befolkning. Sogn og Fjordane kan også få nedgang i befolkningen dersom attraktiviteten blir lav" skriv forfattarane mellom anna i samandraget.

Du finn link til rapporten nedanfor.

Produsentar:
Telemarksforsking
Knut Vareide & Svenja Doreen Roncossek
TF.notat nr 118/2015

Utgitt dato: 3. februar 2016

Forankra til: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:
vpsf25

Dokument til nedlasting:

160201_Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015.pdf


Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune