Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Rapportar


Statusrapport Nøkkeltall 2017 Vestlandet
På oppdrag frå Vestlandsrådet har Samfunnsøkonomisk Analyse AS utarbeida eit systematisert utval av nøkkeltal for desse fire sentrale næringsklynger på Vestlandet: marin, maritim, ikkj-fornybar energiproduksjon og fornybar energiproduksjon.
[Publisert: 10.07.2017]
Les meir

Statusrapport Nøkkeltall Vestlandet 2017
På oppdrag frå Vestlandsrådet har Samfunnsøkonomisk Analyse AS utarbeida eit systematisert utval av nøkkeltal for desse fire sentrale næringsklynger på Vestlandet: marin, maritim, ikkj-fornybar energiproduksjon og fornybar energiproduksjon.
[Publisert: 10.07.2017]
Les meir

Sluttrapport Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Prosjektet skulle gjennomføre ulike forsøk der ein nytta mjøl laga av oppmalt blåskjel som ingridiens i for til laks. Rapporten gjev ei kort oppsummering av funna.
[Publisert: 27.03.2017]
Les meir

Statusrapport Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Rapporten er ein studie av kompetansebehov i år og fram mot 2020 hjå levarandørar til sjømatnæringa og biomarin industri på Vestlandet.
[Publisert: 09.09.2016]
Les meir

Sluttrapport Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
Prosjektet «Samordning av skjelnæringa i Sogn og Fjordane» (SAMS) målte i perioden 2001-2003 data for potensielle giftproduserende alger, algetoksiner og miljødata fra 10 ulike lokaliteter. Mange av disse er framstilt og drøftet i denne rapporten.
[Publisert: 01.08.2016]
Les meir

Sluttrapport Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus
I forprosjektet her ein testa ut ulike konsentrasjonar og temperaturar i sjø og ferskvatn for å fjerne lakselus med ein ny, uskadeleg og miljøvenleg metode.

På grunnlag av dette er det patentert to ulike metodar.

[Publisert: 23.06.2016]
Les meir

Anna Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015
Telemarksforsking har no produsert regional analyse for Sogn og Fjordane for 2015. Rapporten er laga på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.
[Publisert: 31.01.2016]
Les meir

Sluttrapport Growth and smolting in anadromous brown trout (Salmo trutta) from Lærdalselva: Responses to hydropower and Gyrodactylus salaris
Oskar Pettersen har i mai 2015 levert si masteroppgåve ved NMBU basert på data innsamla frå prosjektet KUSTUS. Dette prosjektet er finansiert gjennom Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane.
[Publisert: 21.10.2015]
Les meir

Søk etter rapport

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune