Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Nyhende Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg


Publisert av Lars Hustveit (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 27.03.2015
 

Telemarksforsking analyserer folketalsutviklinga i fylket. Utviklinga av tal arbeidsplassar i fylket vert ein sentral del av analysen. Analysen er såleis eit godt barometer i høve hovudmålet i verdiskapingsplanen om 500 nye arbeidsplassar pr år (netto 100).

Dokumenta tilknytt denne meldinga er:

  • Den regionale analysen
  • Lysark frå presentasjon den 5. januar 2015

I lysarka (ark 70-73) er målet i verdiskapingsplanen om netto arbeidsplassvekst på 100 kommentert. 
Forskarane peikar på at med vekstimpulsar som kan forklarast som nasjonale, vil veksten kunne bli 230 netto nye arbeidsplassar pr år basert på historisk talmateriale.  Utan denne nasjonale veksten er sannsynleg arbeidsplassutvikling minus 128 pr år.  Vårt mål må derfor drøftast i høve nasjonal vekst.

Forankra til: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane

Kode og nøkkelord:  vpsf25

Dokument til nedlasting:

2014 analyse - lysark.pdf
2014_telemarksforsking.pdf


Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune