Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Meldingar


Nyhende EU-nett Sogn og Fjordane
EU-nett Sogn og Fjordane skal hjelpe aktørar i fylket til å søkje om prosjektmidlar frå EU sitt forskingsprogram, Horizon 2020. Prosjektleiar er seniorrådgjevar i EU-forsking, Zuzana Nordeng, Vestlandsforsking. Zuzana er medlem av arbeidsgruppa til VRI4. Hennar to rollar utfyller kvarandre godt - mobilisering til fleire internasjonale FoU-prosjekt.
[Publisert: 19.09.2017]
Les meir

Nyhende Osland Settefisk med støtte frå VRI4
Osland Settefisk AS var fyrst ute med å søkja om midlar frå VRI4 FoU-startpakken. Dei får no inntil kr 140.000 for utvikle slammet frå settefiskproduksjonen til gjødning for landbruket, og bli kvitt eit problem.
[Publisert: 24.06.2017]
Les meir

Nyhende VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
VestMarin som består av dei marine rådgjevarar frå dei fire vestlandsfylka vitja Sogn Aqua og Osland havbruk den 14. juni 2017.
[Publisert: 21.06.2017]
Les meir

Nyhende VRI4 kompetansemeklarane på plass
Rollane som kompetansemeklarar vart lyste ut som offentleg innkjøp i april. No er dei nye kompetansemeklarane på plass og klare til innsats. Kompetansemeklarane skal typisk diskutera prosjekt-idear og moglegheiter med bedrifter og nettverk i fylket, og kopla bedrifter med relevante FoU-miljø.
[Publisert: 15.06.2017]
Les meir

Annonsering VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar
Dersom du har ein plan for eit FoU-prosjekt, og du er usikker på om planen er god nok for å gi sikre svar på spørsmåla. Eller om FoU-prosjektet kan gjennomførast betre og meir effektivt på andre måtar. Då kan det vera lurt med ei forundersøking. I VRI4 gir vi slik støtte til FoU-prosjekt av type eksperimentell utvikling.
[Publisert: 29.05.2017]
Les meir

Annonsering VRI4 - tilskot til FoU-prosjekt
Støtte til små FoU-prosjekt av type eksperimentell utvikling. Det kan vera å utvikla prototypar i kontrollerte miljø eller pilotar i realistiske miljø, når slik utvikling ikkje krev forsking. Det kan vera støtte til demonstrasjonar av pilotar, testing og utvikling av pilotar og til dokumentasjon og sertifisering av det ferdig utvikla produktet – innovasjonen.
[Publisert: 24.05.2017]
Les meir

Annonsering VRI4 FoU-startpakke - tilskot
Ordninga er aktuell for bedrifter og nettverk som treng hjelp til å kome i gang med forsking og utvikling (FoU). FoU-startpakken dekkar kjøp av innovasjonsprosessleiar (prosjektleiar for arbeidet) og dei fire fyrste trinna i innovasjonsprosessen.
[Publisert: 24.05.2017]
Les meir

Nyhende Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg
Telemarksforsking analyserer folketalsutviklinga i fylket. Utviklinga av tal arbeidsplassar i fylket vert ein sentral del av analysen. Analysen er såleis eit godt barometer i høve hovudmålet i verdiskapingsplanen om 500 nye arbeidsplassar pr år (netto 100).
[Publisert: 27.03.2015]
Les meir

Søk etter melding

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune