Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Sogn og Fjordane


Noreg > Sogn og Fjordane

Visjonar:


S&Fj - Fylkesplan 2001-2004
S&Fj - Fylkesplan 2005-2008
Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar
Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane


Info: 


Heimeside: www.sf-f.kommune.no

 

Bedrifter: Vestnett bedriftsdatabase
Statistikk(ssb):

Om innbyggjarane
Om reiseliv og gjestedøgn

Kart:

www.fylkesatlas.no

Reiseliv:

Destinasjonane

Kultur: Kulturnett
Arkiv: Fylkesarkivet
Kommuneplanar, etc: www.plannett.no

 

 

 

 

 

 

Fylkesstatistikk

Her finn du statistikk om Sogn og Fjordane og kommunane

1.juli 2005 var det 106.904 personar busett i fylket (førebelse tal).  Dette utgjer ein nedgang på -153 personar frå same periode i fjor. Les meir her

Aktuelt

Fylkesstatistikk 2005: Sysselsetting

Oppdaterte sysselsettingstal for kommunane

Auka folkemengd i tettbygde strok

Fylkesstatistikk 2005: Befolkning

Folketal i regionane

Fylkesstatistikk 2005: Helse og sosial

Sogn og Fjordane har få lovbrot

Transportarbeidet i fylket har auka

Næringsbarometeret mai 2005Tema


Fylkesstatistikken
Stort meir detaljert statistikk om Sogn og Fjordane
enn dette er det vel vanskeleg å få

Fylkesatlas for Sogn og Fjordane
("statistikk" øverst til venstre på sida)

Nyttige lenkjer

Kjelder for statistikken er Statistisk sentralbyrå og Panda dersom ikkje anna er oppgjeve.


Forfattar: Tor Gunnar Eriksen (10/14/2005)

 

 

 

Sogn og Fjordane fylke
Frå NRK Sogn og Fjordane - fylkesatlas (demo)

 

 

Leikanger og Hermansverk er administrasjonsstad i Sogn og Fjordane fylke. (Grunnlagskart © Statens Kartverk)
Leikanger og Hermansverk er administrasjonsstad i Sogn og Fjordane fylke. (Grunnlagskart © Statens Kartverk)
Sogn og Fjordane fylke vart skipa i 1763 og omfattar landskapa Nordfjord, Sunnfjord og Sogn. Fylkesstyringa er delt mellom eit statleg forvaltningsapparat med fylkesmannen som fremste leiar og Statens representant, og eit fylkeskommunalt forvaltningsnivå, der fylkestinget er øvste folkevalde organ og fylkesrådmannen øvste administrative leiar.


 

Publisert 02.12.2002 13:47.
Oppdatert 28.09.2004 13:45.

Både fylkeskommunens sentralleiing og dei fleste statlege administrasjonskontora ligg i Leikanger kommune. På desse sidene kan du lese den fargerike historia til Sogn og Fjordane fylke fram til i dag.

Fakta om Sogn og Fjordane


Historia til Sogn og Fjordane fylke


 


Største arbeidsgjevaren

Sogn og Fjordane fylkeskommune er i 2002 den største arbeidsgjevaren i eige fylke utanom Helse Førde: Totalt arbeider det 1.450 personar i administrasjon og ved fylkeseigde skular og andre institusjonar. Men fram til årsskiftet 2001/2002, då Staten tok over dei fylkeseigde helseinstitusjonane, var talet langt over det dobbelte. I helseinstitusjonane under Helse Førde arbeider det kring 1.800 personar – sjå Helse Vest.

Amtmann på eige initiativ

Nordre Bergenhus Amt vart skipa i 1763 fordi ein sogning så inderleg gjerne ville verte amtmann! I lang tid styrde amtmannen "nordfylket" frå Bergen. Sidan 1864 har fylkesadministrasjonen hatt tilhald i Leikanger.
Men Sogn og Fjordane har ikkje vore like eins heilt sidan 1763: Les meir om tida då Nordfjord og Sunnmøre var eige fylke, og om folket i Gulen som lenge var hordalendingar!

Fylkeskommunen kom på bana

Fylkesmannen hadde ei svært sterk stilling i fylkesstyringa fram til det vart innført direkte val til fylkesting i 1975, og ein fekk eigen fylkesrådmann og heiltids fylkesordførar.
Les meir om utviklinga av fylkeskommunen, viktige arbeidsoppgåver og milestolpar - og ikkje minst om harde stridar og distriktsmotsetningar fram gjennom tida.

· Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
·
Video frå Sogn og Fjordane fylke
 

Meldingar

 EU-nett Sogn og Fjordane
 Osland Settefisk med støtte frå VRI4
 VRI4 kompetansemeklarane på plass
 VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar

Aktivitetar

 Næringsforum 12. september på Skei
 Næringsforum 12. februar 2019
 Møte i programstyret for frukt og grønt 18.12.2018
 Møte i programstyret for frukt og grønt 2.11.2018

Rapportar

 Nøkkeltall 2017 Vestlandet
 Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
 Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus
 Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015

Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune