Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Anna 1. Utlysing av midar i Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane


Publisert av Lena Merete Søderholm (Sogn og Fjordane fylkeskommune), 07.03.2012
 

23. mars er det frist for å søkje delfinansiering gjennom Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane. Det er første gongen ein har utlysing i fondet.

Fondet har lagt opp til ei utlysing i samsvar med målsetttinga i AHA! (arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting). Utlysingstekst og søknadsmal er å finne under "Dokument".

Ein har annonsert gjennom www.intrafish.no og elles gjennom dei marine nettverka i fylket for å gjere søkjarar merksame på fondet.

Resultat:
Arbeidsgruppa i AHA! vil i eit møte i april prioritere dei inkomne søknadane og Hovudutval for plan og næring vil i sitt møte i mai gjere endeleg vedtak om tildeling.

Adresse og område med aktivitet:

Arrangør:

Oppstartsdato: 7. februar 2012
Avslutningsdato 24. mai 2012

Forankra til:
MVF Sogn og Fjordane

Internasjonal status:
Finansiering

Kode og nøkkelord:
Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane, MVF, finansiering, fond
Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune