Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Aktivitetar


Møte Næringsforum 12. september på Skei
Siste næringsforum for Sogn og Fjordane vart arrangert på Skei. Hovudtema var å identifisere kva aktivitet vi må vidareføre inn i det nye fylket og korleis sikre godt samarbeid med kommunane framover. Rolf Sanne Gundersen frå Sunnfjord Utvikling utfordra oss på det siste temaet.
[Oppstartsdato: 12.09.2019]
Les meir

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 18.12.2018
Programstyret for frukt og grønt hadde møte på Njøs frukt- og bærsenter 18.12 der varestatistikk for 2018 var eitt av hovudpunkta på programmet, i tillegg til situasjonen for bringebær og pære
[Oppstartsdato: 18.12.2018]
Les meir

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 2.11.2018
Programstyret er no utvida til Vestland, og fyrste fellesmøtet i Lærdal vart nytta til å presentera korleis ein har arbeidd i Sogn og Fjordane, og kva som bør prioriterast framover.
[Oppstartsdato: 02.11.2018]
Les meir

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 27.02.2018
I februarmøtet i programstyret for frukt og grønt vart det vedteke å invitera med Hardangerpakkeria. Dette er ei naturleg utvikling i Vestland fylke.
[Oppstartsdato: 27.02.2018]
Les meir

Møte Møte i programstyret for frukt og grønt 15.12.2017
Siste møtet i programstyret i 2017 vart halde på Njøs frukt- og bærsenter 15.12.2017
[Oppstartsdato: 15.12.2017]
Les meir

Møte "Beslekta mangfold" - work shop på Fylkeshuset
Kva er Sogn og Fjordane gode på som kan brukast på nye forretningsområde?
Dette var spørsmålet på ein work shop på Fylkeshuset 28/11 2017.
[Oppstartsdato: 28.11.2017]
Les meir

Møte EU-nett inviterte til prosjektverkstad på Kaupanger
EU-nettverk for Sogn og Fjordane arrangerte Horisont 2020 prosjektverkstad torsdag 26. oktober på Knaken i Kaupanger. Dei 24 representantane fra næringsliv, offentlig sektor og FoU sektor var opptekne av læring og deling av "god practice" i EU prosjektutviking og implementering. VRI4 var til stades med heile arbeidsgruppa og ein kompetansemeklar.
[Oppstartsdato: 26.10.2017]
Les meir

Møte VRI4/FORREGION - prosjektleiarsamling 26-27. september
Den 26-27. september blir det prosjektleiarsamling for Forskingsrådet sitt program FORREGION. I Sogn og Fjordane er dette VRI4. Prosjektleiarane frå fylka samlast for kursing og erfaringsutveksling. Sogn og Fjordane sin prosjektleiar skal halde innlegg om trinnvis innovasjon og TRL-skalaen.
[Oppstartsdato: 26.09.2017]
Les meir

Søk etter aktivitet

Fritekst:
Område for visjonen:
Type:
Internasjonal status:
Område med aktivitet:
År:
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune