Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing


Forankring: Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Dokumentarkiv

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Økonomi i torskeoppdrett

Tiltak

Informasjonskonferansen i Bergen 14. februar 2009
Studentdeltaking på torskenettverksmøtet 2009

Meldingar

VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2010
Vestlandsprogrammet sett av midlar til post-harvest på blåskjel
Vestlandsprogrammet stør oppbygging av østersnæringa
Vestlandsprogrammet delfinansierer fire nye utviklingsprosjekt i 2009
11 søknadar til Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Årsrapport 2008 Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2009

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Ny rapport: Vannkvalitet i marin yngelproduksjon
Sluttrapport Forprosjekt: Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet
Informasjonskonferanse for blåskjel 14/2 2009.
Studendeltagelse på torskenettverksmøtet 2009
Blue mussel farming - a comparison of the Norwegian and the Canadian industries
Vurdering av utvikling av nye artar i oppdrett og i bruk av offentlege verkemidlar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - finansieringsutfordringar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - nye artar
Vestlandsprogrammet - Strategiplan

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune