Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Visjon Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane


Forankring: Verdiskapingsplan Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Dokumentarkiv

151103_reiselivspresentasjon.pdf
160122_Kunnskap som tema for næringsforum.docx
160122_Møte 3-4februar_program.docx
160129_VRI_oppsummering av møte med NFR.pdf
160201_om interreginitiativ.pdf
160201_Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015.pdf
160205_orientering frå KMD.pdf
160205_orientering frå KMD.pptx
160825 Næringsforum Jan Heggheim.pdf
160825_Internasjonalt samarbeid - energi.pdf
160825_maritimforeining.pdf
160825_Nyskaping.pdf
170130_Vurdering i 2018.docx
170131_Kunnskap_status kap 5-3-3.docx
170131_Malforskisse-kapasitetsløft.docx
170203_KogK_for_NF07022017.pdf
170207_KIFT2017.pdf
170207_Næringsforum.pdf
1703 Heggheim Brussel energi.pdf
1703_Elisabet Boe Workshop 08.03.17.pdf
1703_ERRIN - March 2017.pdf
1703_HE_Norway_event_08032017.pdf
1703_HyER.pdf
1703_LH_Bryssel.pdf
1703_MRE partnership meeting 27032017.pdf
1703_NFR_TIE.pdf
1703_Vestforsk EU projects.pdf
170405 Næringsforum Jan Heggheim.pdf
170405_Forum for Grøn Energi - næringsforum.pdf
170608_Næringsforum si rolle.pdf
170614 Jan H om Rolla til Næringsforum.pdf
170615 Nilsen KMD næringsforum.pdf
170615 Reiseliv Næringsforum.pdf
170615_NOTAT_Næringsforum si rolle.pdf
170629_Tinging RPV.pdf
170816_dagsorden møte 29 august.pdf
170816_Verkstad - Verdiskapingsplanen på tvers.pdf
170828_innspel - verdiskapingsplan.pdf
170828_maal.pdf
170829_revidere verdiskapingsplanen.pptx
170829_VRI4 og verdiskapingsplanen.pdf
170904 Jan - innleiing Næringsforum 170905.pdf
170905.NF_Om justering av verdiskapingsplanen.pdf
170905_Etablerararbeidet_Næringsforum.pdf
170905_presentasjon nyskaping.pdf
171023 Næringsforum og HNK 171024.pdf
171024_justering - verdiskapingsplan.pdf
171024_nettleige og forum for grøn energi.pdf
171024_sjømatnæringane.pdf
171128_oversikt over NACE-kodar.pdf
171128_presentasjon_RDFitjar.pdf
171128_Program og deltakarliste.pdf
171207_Program, referat og deltakarliste.pdf
180213_MAL_Partnarskapsavtale.docx
180214 Næringsforum innleiing.pdf
180215 Næringsforum kunnskap.pdf
180215 Næringsforum mål og resultatindiktatorar i verdiskapingsplanen.pdf
180215_energi.pdf
180215_FØREBELS Utkast Verdiskapingspanel.xlsx
180215_Nyskaping_Næringsforum.pdf
180215_Presentasjon av reg. analyse 2017.pdf
180215_Sjømatnæringar.pdf
180404 Næringsforum 180405.pdf
180405_RPV.pdf
180905_ Jan Heggheim_ Næringsforum.pdf
180905_AVTALE.pdf
180905_innovasjonsnettverk_klynger.pdf
180905_NFR-SIVA-IN-SFFK_Underskriven avtale vedlegg 2 Sogn og Fjordane.pdf
180905_Teknoloft_Erik K.pdf
181023 FK-politiske problemstillingar.pdf
181023 IN Broch M HNK og Næringsforum.pdf
181023 Klyngesøknad hydrogen - MFSF.pdf
181023 Teknolab Campus Førde.pdf
181023 Virtuell Campus Eid elektro automasjon.pdf
181023_HNK_hydrogen EKB.pdf
181023_NHO_Politiske problemstillinger Verdiskapingsplanen.pdf
190212_EvalueringavSFI-ordningen.pdf
190212_FVC presentasjon Næringsforum 12.2.19.pptx
190212_FVC presentasjon.pdf
190212_Helse Førde presentasjon.pdf
190212_Hydrogenklynga.pdf
190212_Jan Heggheim_Næringsforum.pdf
190212_NF_klynger.pdf
190212_Program NÆRINGSFORUM.pdf
190212_Årdal_næringsnettverket.pdf
190912 Næringsforum Jan Heggheim.pdf
190912 Verkemiddelgjennomgangen.pdf
190912_NF_klynger.pdf
190912_Presentasjon Sunnfjord.pdf
Kyststrategi foredrag næringsforum - S Stalheim 161129.pdf
Landbruk i Verdiskapingsplanen BH Haugsvær 29112016.pdf
Næringsforum - Jan Heggheim 161129.pdf
Pelagia Næringsforum S&Fj - Domstein 161129.pdf
Presentasjon Næringsforum - Søderholm 161129.pdf
VRI4 Sogn og Fjordane - Arne Monrad Johnsen 161129.pdf
Administrativt ansvarleg:
Fylkedirektør Jan Heggheim, Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune
e-post: jan.heggheim@sfj.no (905 66 623)

Prosessleiing
Lars Hustveit (lars.hustveit@sfj.no / 415 30 972)
Kristin Arnestad (for tida i permisjon)
Næringsavdelinga, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Telefon til sentralbord: 5765 6100
Post: postmottak.sentraladm@sfj.no

Satsingsområde

A. Kunnskap / "Ta kunnskapen i bruk"
A. Nyskaping i SF
B. Fornybar energi SF (seinare)
B. Landbruk SF (seinare)
B. Olje og gass SF
B. Reiseliv i SF
B. Sjømatnæringar i Sogn og Fjordane

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Gode mål
Industristrategi
Verdiskapingsplanen - god arbeidsmetode

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Regional analyse frå Telemarksforsking er no tilgjengeleg
Fylkeskommunen vedtok 4-årig handlingsprogram i desember 2014
Fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen 11. juni 2014

Aktivitetar

Næringsforum 12. september på Skei
Næringsforum 12. februar 2019
Næringsforum - sammøte med HNK 23. oktober 2018
Næringsforum 5. september 2018 i Førde
Næringsforum på Skei 5. april 2018
Næringsforum om Verdiskapingsplanen 15. februar 2018
"Beslekta mangfold" - work shop på Fylkeshuset
Næringsforum 24 oktober 2017 i Loen
Næringsforum 5. september
Møte om: Statusgjennomgang av verdiskapingsplanen
Næringsforum 15. juni 2017
Næringsforum 5. april 2017
Møte i Næringsforum 7. februar 2017
Næringsforum 29/11 2016
Næringsforum 25/8 2016
Næringsforum 5/2 2016 om kunnskapssatsinga
Møte for operativt ansvarlege 3-4/2 2016
Næringsforum 3. november 2015
Næringsforum i Måløy 2. september 2015
Møte i næringsforum 23/6 2015
< >

Rapportar

Regional analyse for Sogn og Fjordane 2015

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune