Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program Opplevingsnæringar


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Økonomi

Budsjett:
Det vart ikkje laga budsjett for programstyringa. Nesten alle midlane har gått til tiltak, basert på utlysningar og søknader til fylkeskommunen. Det har vore sett av midlar til eventuell klaging dei siste åra i programmet, som t.d. kr 50.000 i 2010. Desse vart delte ut etter klage. Litt av midlane har gått til annonsering i samband med utlysingane.
Finansiering:
Sogn og Fjordane fylkeskommune har finansiert programmet som fylgjer:

2006: kr 1,7 mill
2007: kr 2,0 mill
2008: kr 1,7 mill
2009: kr 1,7 mill
2010: kr 1,7 mill
SUM   kr 8,8 mill
Rekneskap:
Tabell: Tiltak som har fått støtte frå program opplevingsnæringar i perioden 2006 - 2010, sortert etter storleik på samla støtte. Dei fleste tiltaka er å rekna som lokale utviklingsprogram, som skal hjelpa mange opplevingsbedrifter til auka inntening, gjennom ulike aktivitetar og tiltak i programma.

Nr Tiltak Søkjar og eigar         SUM
1 Fjellsportfestivalen Fjellsportfestivalen as 750 000
2 Kvernstein i Hyllestad Hyllestad kommune 400 000
3 FRAM-kultur Mentor 302 198
4 Utmarksbasert reiseliv SF Bondelag og SF Skogeigarlag 255 000
5 Nordfjord Oppleving Opplevingsnæringa i Nordfjord 250 000
6 Opne Landskap Fylkesmannen SF 250 000
7 Vi får det til - opplevingsturisme med Coast Event Knuteholmen Restaurant og pub AS 250 000
8 Reiselivskonferansen Programmet sjølv 240 000
9 Fjordkysten Vestkysten Reiseliv mfl 236 000
10 Åmot gardsopera Åmot Gard, Bygstad 222 000
11 Arven frå Vikingtida Stiftinga Jensbua 200 000
12 Brak Brak 200 000
13 Innlandsfiske som opplevingsnæring SF Bondelag og SF Skogeigarlag 200 000
14 Skiltprosjektet Jostedalen Nasjonalpark Statens Naturoppsyn 200 000
15 Sognefjord Swimfestival Sogn Fjordymjeklubb 185 000
16 Opplev Holmedal Holken AS, Holmedal 170 000
17 Vikingfjorden Vikingfjorden ved Merete Larsmoen 170 000
18 Breim Bygdekontor Breim Bygdeutviklingslag 150 000
19 Fjellfilmfestivalen Fri Flyt & Turtagrø, Luster 150 000
20 Natur- og kulturopplevingar Sognefjord Reiseliv BA 150 000
21 Norsk Brefestival Jostedal bygdelag 140 000
22 EM i flugefiske Reisemål Sunnfjord 125 000
23 High Camp Turtagrø Fri Flyt & Turtagrø, Luster 125 000
24 Nye frukt- og bærkulturar Bioforsk Njøs 125 000
25 Opplev Førdefjorden Samarbeidsprosjekt Naustdal 120 000
26 Stølsdrift i Kårdalen Sogn Jord- og Hagebruksskule 120 000
27 Nye kystopplevingar i Gulen Gulen Næringsråd 110 000
28 Nynorske Litteraturdagar Aurland kommune 110 000
29 Arrangement i Sognefjordregionen Visit Sognefjord 100 000
30 Bli bygdevert Nærøyfjorden Verdsarvpark 100 000
31 Forprosjekt Ervik Selje Vekst KF 100 000
32 Norsk Geitesenter i Aurland Norsk Geitesenter S/A 100 000
33 Online booking Sunnfjord Reisemål Sunnfjord 100 000
34 Opplevingsnæringar i Nordfjord Stryn Næringshage 100 000
35 Tru og Natur ReCap 100 000
36 Bygdeutvikling høgskulen Høgskulen Sogn  og Fjordane 80 000
37 Dei sju sansar Stryn Næringshage 75 000
38 Nordfjord vandrefestival Reisemål Stryn og Nordfjord 75 000
39 Nordsjøportpasset Reiselivsn. Værlandet & Bulandet 75 000
40 Opplev Sognefjorden Leikanger Næringshage 75 000
41 Opplevingsturisme i Gloppen Sandane Næringshage 75 000
42 Kjenn Fjordkysten Visit Fjordkysten as 70 000
43 Luftkampmuseet Håjen as 65 000
44 Guidekurs, jetteturar, Flåm Jorunn Heggdal 59 000
45 Bokbyfestivalen Stiftinga Den Norske Bokbyen 50 000
46 Felles infrastruktur for vekst i Fjærland Fjærland reiselivslag 50 000
47 FjordAlpin Jølster Skisenter AS 50 000
48 Fjordvert - Undredal Undredal Grendalag 50 000
49 Florø Havfiskefestival Florø Havfiskeklubb 50 000
50 FYR i Nordfjord SlowTur / Kråkenes Fyr 50 000
51 Harpefossen Event Harpefossen Event 50 000
52 Interpretasjon Indre Nordfjord ostedalsbreen Nasjonalparksenter 50 000
53 Klatreopplevingar i Sogn og Fjordane Birkeland, Nye eventyr 50 000
54 Kraftstasjon Måløy Kraftstasjonen Måløy AS 50 000
55 Kul-tur Kultursmia, Norway Adv. 50 000
56 Matopplevingar i Luster Lustramat, Fjordatunet 50 000
57 Munthehuset, marknadsføring Luster kommune 50 000
58 Nasjonalt senter for countrymusikk Stiftinga Norsk Countrytreff 50 000
59 Natur, kultur og aktivitet som motor… Bremanger kommune m fl 50 000
60 Program frukt og bær Bioforsk Njøs 50 000
61 Ridesti over fossane Harpefossen Skisenter as 50 000
62 Selje Kloster Selje kommune 50 000
63 Smak av Sogn Norlandia Vesterland Resort 50 000
64 Smak sakte festivalen Aurland Natur og Kulturarv 50 000
65 Sognamat før og no Musea i Sogn og Fjordane 50 000
66 Utkantfestivalen 2009 Stiftelsen Utkant 50 000
67 Utvandrarfestival i Naustdal Naustdal kommune 50 000
68 Vandreturisme i Aurland Reisemål Aurland og Lærdale 50 000
69 Ørretens Rike, fra fjell til fjord Borgund utvikling 45 000
70 Kaivertskap i Kaupanger Amlabui grendalag 40 000
71 Kystkulturmessa SF fylkeskommune, KA 40 000
72 Norges cup i flogefiske Yndestad Feriehus, Fjaler 40 000
73 Tjovura Tjovura DA, Jølster 37 000
74 Kystvegleiarkurs Norsk Kystkulturakademi 30 000
75 Støtte til nominasjonstur USA EMBLA film 20 000
76 Filmen Hemnen Førsund 15 000
8 721 198
Sogn og Fjordane

Delprogram

jj

Prosjekt

Tilskot 2006
Tilskot 2007
Tilskot 2008
Tilskot 2009
Tilskot 2010

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Utlysing av midlar program opplevingsnæringar
Tilskot frå program opplevingsnæringar 2008
Stor interesse for program opplevingsnæringar
Utlysing av midlar program opplevingsnæringar
Program opplevingsnæringar presenterte seg
Tilskot frå Program Opplevingsnæringar 2007
Verkemidlar Opplevingsnæringar i SF - katalog
Opplevingsnæringar fekk kr 1,7 mill for 2006

Aktivitetar

Møte 10 i program opplevingsnæringar
Møte 9 program opplevingsnæringar
Møte 8 program opplevingsnæringar
Møte 7 program opplevingsnæringar
Møte 6 program opplevingsnæringar
Møte 5 program opplevingsnæringar
Møte 4 program opplevingsnæringar
Møte 3 program opplevingsnæringar
Møte 2 program opplevingsnæringar
Møte 1 program opplevingsnæringar

Rapportar

Program opplevingsnæringar 2005-2008

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune