Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde VRI4 Sogn og Fjordane


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > VRI4 Sogn og Fjordane
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Økonomi

Budsjett:
Budsjettet ved oppstart 2017:

KOSTNAD / AKTIVITET

SPESIFISERT

2017

2018

2019

SUM

1. PROSJEKTLEIAR TIMAR

 

 

 

 

 

Administrasjon

Økonomi og rapportering

100 000

100 000

100 000

300 000

Programstyring

Målstyring regionale mål

100 000

100 000

100 000

300 000

Informasjonsarbeid

Nettsider og anna info

50 000

50 000

50 000

150 000

Kompetansemekling

I møte med bedrifter etc

100 000

100 000

100 000

300 000

Statistikk og analyse

Styringsverkty

50 000

50 000

50 000

150 000

Prosjektleiing pilot

Prosjektleiar

200 000

200 000

200 000

600 000

SUM

 

600 000

600 000

600 000

1 800 000

2. ARBEIDSGRUPPA TIMAR

 

 

 

 

 

Prosjektarbeid

Saman med prosjektleiar

50 000

50 000

50 000

150 000

Møteverksemd

Saman med prosjektleiar

50 000

50 000

50 000

150 000

Kompetansemekling

Møte med bedrifter

50 000

50 000

50 000

150 000

Informasjonsarbeid

Nettsider og anna info

50 000

50 000

50 000

150 000

SUM

 

200 000

200 000

200 000

600 000

3. PARTNARSKAP TIMAR

 

 

 

 

 

Verkemiddelaktørar

Koordinering

50 000

50 000

50 000

150 000

Regionale programleiarar

Koordinering /møteplassar

100 000

100 000

100 000

300 000

FoU og UiH - sektoren

Koordinering / samarbeid

50 000

50 000

50 000

150 000

SUM

 

200 000

200 000

200 000

600 000

SUM TIMAR I KRONER

 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

 

 

 

 

 

 

4. KRONEBUDSJETT

 

 

 

 

 

Verkemiddel 1

Kompetansemekling

600 000

600 000

600 000

1 800 000

Verkemiddel 2

Rekruttering (pilot)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

Prosessleiing

Innovasjonsprosessleiar

 

 

 

 

Trinn 1

Kartlegging & problem

Trinn 2

Idéutvikling

Trinn 3

Konseptutvikling

Trinn 4

FoU-prosjektorganisering

Verkemiddel 3

FoU-prosjekt

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Verkemiddel 4

Nettverksmøte

150 000

150 000

150 000

450 000

Verkemiddel 5

Mobilitet

200 000

200 000

200 000

600 000

Andre driftskostnader

Reiser, opphald, ymse

100 000

100 000

100 000

300 000

SUM KRONER

2 550 000

2 550 000

2 550 000

7 650 000

SUM

3 550 000

3 550 000

3 550 000

10 650 000


Nye versjonar kan leggast til


Finansiering:
Finansiering ved oppstart 2017:

FINANSIØR

2017

2018

2019

SUM

Forskingsrådet, regional satsing

2 550 000

2 550 000

2 550 000

7 650 000

Fylkeskommunen og regional partnarskap,  eigeninnsats

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

SUM FINANSIERING

3 550 000

3 550 000

3 550 000

10 650 000


Rekneskap:
PROSJEKTLEIINGA

Jan Heggheim, prosjektansvar, Fylkesdirektør SF fylkeskommune, NKA

Arne Monrad Johnsen, prosjektleiar, SF fylkeskommune, NKA
Tlf: 41530978

SNARVEG UTLYSINGAR
1. FoU-startpakken
2. FoU-prosjekt og forundersøkingar

VRI4-VERKEMIDLANE
1. Kompetansemekling
2. FoU-startpakke
3. FoU-prosjekt
4. FoU-forundersøkingar
5. Studentmobilitet


KOMPETANSEMEKLARANE

Fornybar energi og reiseliv
Trond Haavik
Segel AS
Tlf: 90898370

Havbruk, sjømatnæringar og reiseliv
Paul Jacob Helgesen
Segel AS
Tlf: 48998383

Landbruk
Stein Harald Hjeltnes
Njøs Næringsutvikling AS
Tlf: 95734576ARBEIDSGRUPPA OG FOU-RÅDGJEVARANE

Dag Lothe
Forskingsrådet regionansvarleg. Tlf: 91380567

Ida Tidemann-Andersen
Forskar / EU-rådgjevar
Horizon 2020 – EU-nett SF, Vestlandsforsking
Mobil: +47 99787160


Ingvild Håvardstun Kjørrefjord,
Seniorrådgjevar H2020, IN. Tlf +47 45432824

Helge Hustveit, studentmobilitet, Høgskulen på Vestlandet. Tlf: 57676225

Program

a. VRI4 prosjekt
b. RFF Vestlandet
c. Skattefunn
d. Forskingsrådet
e. Horizon 2020 SMB
f. Horizon 2020
g. Interreg ol
h. Nærings PhD

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

EU-nett Sogn og Fjordane
VRI4 kompetansemeklarane på plass
VRI4 - tilskot til FoU-forundersøkingar
VRI4 - tilskot til FoU-prosjekt
VRI4 FoU-startpakke - tilskot

Aktivitetar

EU-nett inviterte til prosjektverkstad på Kaupanger
VRI4/FORREGION - prosjektleiarsamling 26-27. september
Konferanse om marin energi i Florø
FoU-workshop i Florø for aktørar i havbruksnæringa
VRI4 planleggingsmøte for hausten 2017
Kompetansemeklar på seminar med oppdrettsverksemder
Samling for kompetansemeklarar i Oslo
Kick-off for kompetansemeklarane
Møte mellom VRI4 og Forskingsrådet
VRI4 møte i arbeidsgruppa
Informasjonsmøte VRI4 på Høgskulen
VRI4 i programstyret Frukt og Grønt
VRI4 møte Gulen og Masfjorden Næringshage
Kompetansemeklarar kravspesifikasjon
Om kompetansemekling utlysing
VRI4 infomøte Vestlandsforsking
Om utlysing av rollar som kompetansemeklarar
Møte med økonomiavdelinga i fylkeskommunen

Rapportar

Ingen registrerte

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune