Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde VestMarin


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > VestMarin
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Økonomi

Budsjett:
Kostnadene ved administrasjon og fellesprosjekt vert dekka av kvar enkelt fylkeskommune.Finansiering:
Fylkesovergripande prosjekt er administrert av Hordaland fylkeskommune, men vert finansiert av alle dei deltakande fylka (to eller fleire fylker).Midla nyttast til eksterne næringsretta marine utviklingsprosjekt der to eller fleire fylke samarbeider. Kvalitet på prosjekta og økonomiske rammer vil vere dimensjonerande for storleiken av satsinga.
Rekneskap:
HFK har økonomioversikt på fellesmidlane. 

Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Innovasjon i fiskeflåten

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Midlar til marine prosjekt frå VestMarin 2013
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Aktivitetar

Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr.
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Rapportar

Nøkkeltall Vestlandet 2017
Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter
Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet
Rapport - nokre vilkår for innovasjoner i fiskeflåten 2013

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune