Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!


Forankring: Sogn og Fjordane - langsiktige satsingar > Marin Sogn og Fjordane > Arbeidsprogram for heilskapleg akvakulturforvalting. AHA!
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Økonomi

Budsjett:
Tabel:
Post

2011

2012

2013

2014

SUM

Administrasjon

100

100

100

100

400

Statusrapport

500

0

0

0

500

Evaluering

0

100

0

100

200

Prosjekt/Fou -regionale utviklingsmidler

150

600

600

450

1800

Prosjekt/Fou -Marint verdiskapingsfond

 1000

 1000

1000 

1000 

4000

Totalsum

1750

1800

1700

1650

5100

Finansiering:
Tabel:
Post

2011

2012

2013

2014

SUM

SFFK

750

600

600

450

0

Marint verdiskapingsfond (etter søknad)

1000

1500

1500

1500

0

Regionale utviklingsmidler

150

1250

950

800

0

post4

0

0

0

0

0

Totalsum

0

0

0

0

0

Rekneskap:

Delprogram

Akvakultur
Villaks og sjøaure

Prosjekt

Ingen registrerte

Tiltak

Lokalisering av akvakultur
MVF Sogn og Fjordane
Statusrapport for Sognefjorden

Meldingar

Ny handbok i smart villaksforvalting
Nesten 400 vassdragskonsesjonar skal reviderast fram mot 2022

Aktivitetar

Ope møte om fritidsfiske etter laks og aure

Rapportar

Sammenstilling av miljø- og algedata og modellering av brakkvannets tykkelse fra utvalgte lokaliteter i ulike fjordområder i Sogn og Fjordane
Sluttrapport - Miljøvenleg kjemikalium mot lakselus
Growth and smolting in anadromous brown trout (Salmo trutta) from Lærdalselva: Responses to hydropower and Gyrodactylus salaris
Masteroppgåve om overvaking av sjøaure i Aurlandsvassdraget
Vandringsåtferd hjå laksesmolt frå Lærdalselvi
Oppsummering av fjordøkologi og vannkraftutbygging - Sognefjorden
Statusrapport for Sognefjorden

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune