Språk:
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing


Forankring: Vestlandet - Vestlandsrådet > Marine næringar > VestMarin - Vestlandssamarbeidet - Marin satsing
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:

Programgruppa i VestMarin
Lena Søderholm         Sogn og Fjordane fylkeskommune (leiar)
Arne Berge                Rogaland fylkeskommune 
Siri Hanson                Hordaland fylkeskommune
Lisbeth Nervik           Møre og Romsdal fylkeSogn og Fjordane fylkeskommune har leiaransvaret for 2017.

Delprogram

Ingen registrerte

Prosjekt

Økonomi i torskeoppdrett

Tiltak

Informasjonskonferansen i Bergen 14. februar 2009
Studentdeltaking på torskenettverksmøtet 2009

Meldingar

VestMarin på synfaring på sørsida av Høyanger
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2010
Vestlandsprogrammet sett av midlar til post-harvest på blåskjel
Vestlandsprogrammet stør oppbygging av østersnæringa
Vestlandsprogrammet delfinansierer fire nye utviklingsprosjekt i 2009
11 søknadar til Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Årsrapport 2008 Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar
Utlysing av midlar i Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar 2009

Aktivitetar

Ingen registrerte

Rapportar

Sluttrapport prosjekt "Kretsløputnyttelse av næringsstoffer fra oppdrett"
Ny rapport: Vannkvalitet i marin yngelproduksjon
Sluttrapport Forprosjekt: Program for utvikling av blåskjellnæringen på Vestlandet
Informasjonskonferanse for blåskjel 14/2 2009.
Studendeltagelse på torskenettverksmøtet 2009
Blue mussel farming - a comparison of the Norwegian and the Canadian industries
Vurdering av utvikling av nye artar i oppdrett og i bruk av offentlege verkemidlar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - finansieringsutfordringar
Vestlandsprogrammet - Bakgrunnsdokument - nye artar
Vestlandsprogrammet - Strategiplan

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune