Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Program Opplevingsnæringar


Forankring: S&Fj - Fylkesplan 2005-2008 > Opplevingsnæringar
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:
Programstyre
  • Harry Mowatt, S&Fj fylkeskommune, politikar, LEIAR
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavdelinga: Gunhild Berge Stang var fyrst med. Anita Solbakken kom inn for Gunnhild Berge Stang kring 2007. Lars Grøteide kom inn for Anita Solbakken i 2010.
  • Per Ingolv Nygård, Fylkesmannen S&Fj (UT desember 2006)
  • Christian Rekkedal, Fylkesmannen i S&Fj (INN desember 2006)
  • Olav Ellingsen, Sogn Regionråd, regionråda
  • Sjur Sekse, Innovasjon Norge (UT mars 2007)
  • Åsne Folstad, Innovasjon Norge (Inn Mars 2007)
  • Marit Hjortung, Reisemål Sunnfjord, Næringa (permisjon frå 010109)
  • Eli Førde Aarskog, Nordfjord Hotel, Næringa
 
Sekretariat
Sogn og Fjordane

Delprogram

jj

Prosjekt

Tilskot 2006
Tilskot 2007
Tilskot 2008
Tilskot 2009
Tilskot 2010

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Utlysing av midlar program opplevingsnæringar
Tilskot frå program opplevingsnæringar 2008
Stor interesse for program opplevingsnæringar
Utlysing av midlar program opplevingsnæringar
Program opplevingsnæringar presenterte seg
Tilskot frå Program Opplevingsnæringar 2007
Verkemidlar Opplevingsnæringar i SF - katalog
Opplevingsnæringar fekk kr 1,7 mill for 2006

Aktivitetar

Møte 10 i program opplevingsnæringar
Møte 9 program opplevingsnæringar
Møte 8 program opplevingsnæringar
Møte 7 program opplevingsnæringar
Møte 6 program opplevingsnæringar
Møte 5 program opplevingsnæringar
Møte 4 program opplevingsnæringar
Møte 3 program opplevingsnæringar
Møte 2 program opplevingsnæringar
Møte 1 program opplevingsnæringar

Rapportar

Program opplevingsnæringar 2005-2008

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune