Språk:
RUP Norge - Regionale Utviklingsprosessar
VEL OMRÅDE
 INNLOGGING
E-post:
 
Passord:
 
   Gløymt passord?
   Registrer deg

RSS

Satsingsområde VestMarin


Forankring: Vestlandet - Langsiktige satsingar > VestMarin
Skildring Mål og resultat Plan og framdrift Ansvar og deltaking
Økonomi Dokumentarkiv    

Ansvar og deltaking

Institusjonar og rollar:
Kontaktinfo/kontaktpersonar:

Lena Søderholm (leiar), Sogn og Fjordane fylkeskommune, Mobil: 970 35 449 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 970 35 449 end_of_the_skype_highlighting, E-post: lena.soderholm@sfj.no  

Arne Berge
, Rogaland fylkeskommune, Mobil: 926 26 263 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 926 26 263 end_of_the_skype_highlighting E-post: arne.berge@rogfk.no  

Siri Hanson, Hordaland fylkeskommune, Tlf: 55 23 92 86 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 55 23 92 86 end_of_the_skype_highlighting, 99575879 E-post: siri.hanson@hfk.no  

Inge Døskeland, Hordaland fylkeskommune, Mobil: 97698358, E-post: inge.doskeland@hfk.no


Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune, Tlf: 71 25 81 66 begin_of_the_skype_highlighting GRATIS 71 25 81 66 end_of_the_skype_highlighting, E-post: lisbeth.nervik@mrfylke.no
 
ORGANISERING
Arbeidet er organisert med arbeidsgruppe og styringsgruppe. 

Styringsgruppa består av næringssjefane i fylka.

Arbeidsgruppa er marine rådgjevarar ifylkeskommunane, samt ein person frå FHL og ein person frå IN i det fylket som har leiinga. 

Leiing av arbeidsgruppa og styringsgruppa rullerast årleg mellom fylka. I 2017 er leiarskapet i Sogn og Fjordane. 

Arbeidsoppgåver vert fordelt mellom medlemmane i arbeidsgruppa. Eit referansenettverk vert trekt inn ved behov.

Administrativt ansvarsområde:
Leiing:         Årleg rullering nordover langs kysten
Økonomi:     Leiar har oversikt, og kvar har ansvar for "sine" prosjekt
Budsjett:     Ikkje felles budsjett, men prognoser som viser           forventa omfang
Møteleiing:   Leiar
Sekretær:   Avklarast frå møte til møte
Omfang:     2-4 fysiske møte i året og telefonmøte etter behov
Utlysing:     Arbeidsgruppa foreslår tema for felles utlysing ut frå satsingsområda


Program

Ingen registrerte

Prosjekt

Innovasjon i fiskeflåten

Tiltak

Ingen registrerte

Meldingar

Midlar til marine prosjekt frå VestMarin 2013
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Aktivitetar

Utlysing prosjekt innanfor temaet alternative marine råstoff til fiskefôr.
Utlysing forstudie/forprosjekt Fiskerisektoren

Rapportar

Nøkkeltall Vestlandet 2017
Kompetansebehov hjå levareandørindustrien i sjømatnæringane
Produktkartlegging og differensieringsstrategier for ulike langeprodukter
Faglig evaluering av makroalger som marin havbruksart på vestlandet
Rapport - nokre vilkår for innovasjoner i fiskeflåten 2013

Kalender

Ingen registrerte
Vest-Norges Brusselkontor Sogn og Fjordane Fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Hordaland Fylkeskommune